Строителни материали

Строителни материали

Без строителни материали не може да се построи нито една сграда, нито един строителен обект. Ние предлагаме на клиентите си,материали за качествено, екологично, икономично строителство на заводски цени и изгоден транспорт до обекта.

Строителството е понятие намерило широко приложение във всички области на социалния и икономически живот.В съдържанието му се включват най-различни представи и елементи.Обхваща както конкретни материални неща,процеси и дейности,така и чисто абстрактни понятия.
В широк смисъл на думата дефинираме строителството като съзнателна и целенасочена дейност по създаване на нещо ново чрез свързване на отделни елементи в едно цяло.
Включват се и работата по монтаж на машините и съораженията както и подготвителните работи на строителната площадка.
Строителството притежава редица съществени особености и различия,които го отделят от всички съществуващи сектори на материално производство и му придават характерни черти.

Строителната продукция се произвежда по предварителна поръчка,потенициалния бъдещ собственик,който се нуждае от строителен продукт с цел извършване на стопанска дейност или задоволяване на своите нужди или на свой близки възлага изпълнението на строителното предприятие или го изгражда по стопански начин.С развитие на строителното предприемачество в жилищното строителство се наложи практиката инвеститорите да изграждат строителен продукт и без поръчка,той е с подчертан пазарен характер и бива продаван или отдван под наем.

Сухи строителни смеси, това не са просто обикновени смеси от пясък и цимент, а резултат от прилагането на научните и технологични иновации. Използването на такива смеси в голяма част от случаите позволява значително увеличение на производителността на труда, както и забележимо подобряване на качество на резултатите, в сравнение с традиционните цименто-пясъчни разтвори, приготвяни на място на обекта.

Приети са общи принципи на формирането на специфичните характеристики на материалите, както и списък на компонентите, които задължително трябва да използват в производството на такива смеси, въпреки че почти всеки производител има свои собствени уникални рецептури и технологии за предлаганите продукти. По повод на добре познатите компоненти, трябва да отбележим, че те могат да бъдат разделени в четири групи: минерални свързващи вещества; добавки за постигане на специални свойства, инертни пълнители, както и полимерни свързващи вещества (които се използват със същото предназначение като минералните, но имат различен принцип на действие).
Качеството на сухи строителни смеси зависи и от съдържанието на външни добавки, не само от размера и разпределението на пълнителите. Така например, голяма част от използваните химически съединения пряко влияят върху процеса на хидратация на цимента. Това дава възможност за значително подобряване на качеството на сместа, което я прави по-технологична.

По начало правилният избор на необходимите сухи строителни смеси за вътрешни довършителни е не по-малко важен, отколкото този за външните работи. Въпреки, че факторът „ниска температура“, в този случай не е толкова съществен, значителна роля, например, има способността на материалите да устояват на влагата в помещенията, тяхната якост и технологичност, както и екологичността в процеса на полагане и през експлоатационния им период. Всички тези и много други полезни качества на сухите смеси се постигат чрез използването на различни добавки.

Стойността на материалите, които се влагат в какъв да е строителен обект, се движат в границите между 50 – 80 % от общата стойност на обекта.
Затова е важно от начало още да се подберат и употребят правилно строителните материали.
Отделните строителни материали имат и различна стойност, в зависимост от предназначението, приложението, качеството и цената им.

Качеството на суровините дава огромно отражение на качеството на цялата продукция. Заради това материалите които предлагаме са изпитани и отговарят на хигиенните свойства и нормата на натоварване на суровините по време на производството и след това.

начало

 

Време за доставка

3дни

Доставка до обекта

Качестрво на материала

100%

Гаранция от завода.

Пресен материал

100%

Гарантирано от завода производител.

Доставка от завод производител


Директно от завода.

Работим в цялата страна, съвместно със заводи производители на строителни материали, съобразено с вашето време и удобство.Минимално количество 500 кг/половин тон/, за останалите разфасовки - след уточнение
По заявка в магазина след уточняване на детайлите

Фирмата работи на територията на България и чужбина.


Електронен магазин