Хидроизолации

Хидроизолации, водоспиращи самонабъбващи ленти , кристализация – това са материали осигуряващи процес, при който повърхности и предмети биват уплътнени,изолирани, с цел осигуряване на тяхната водоустойчивост и непромокаемост. На повърхностите могат да бъдат придадени водоустойчиви качества, благодарение на многото налични продукти за хидроизолация на пазара. Някои от тях се използват само в строителната индустрия, докато други са създадени за употреба в домашни условия.

 

Водоспираща самонабъбваща лента HYDROBENT 19 mm/25 mm

Водоспираща самонабъбваща лента HYDROBENT

 

HYDROBENT е водоспираща лента на основата на бентонит и бутилов каучук, смесени в определено съотношени.
Предназначена е за предотвратяване на филтрация на вода или друг вид течности през технологични (работни) фуги в бетонови или стоманобетонови конструкции, чрез набъбване и херметизиране на фугите.

 

 

Лентата HYDROBENT е предназначена за:

 • предотвратяване на филтрация на течности през технологични фуги в конструктивен бетон
 • уплътняване на отвори в конструкции, например при преминаване на водопроводни и/или канализационни тръби
 • уплътняване на фуги между готови бетонови и стоманобетонови елементи – муфи на тръби, елементи на канали, водостоци
 • сегменти на тунели

За осигуряване на ефективна работа, лентата трябва да има плътен, непрекъснат контакт към окръжаващия бетон по цялата си околна повърхност. Водоспиращата лента HYDROBENT не е предназначена за използване в отворени фуги, например в бетонови настилки. HYDROBENT се изработва от нетоксични материали, което я прави подходяща за прилагане в съоръжения за съхранение и транспорт както на отпадни, така и на питейни води.

HYDROBENT осигурява:

 • активна защита, като се увеличава с над 200 % от първоначалния си обем
 • висока деформативност и възможност за компенсиране на деформации в конструкциите
 • постепенно набъбване и предпазване на конструкцията от възникване на опасни напрежения
 • дълготрайност – запазва първоначалната си форма след многократно набъбване и свиване
 • добра химична устойчивост
 • лесен монтаж
 • широк температурен интервал – температура на основата от -15 °С до +50 °С
 • икономически по-ефективна от традиционните PVC водоспиращи ленти
 • може да се полага върху влажна основа
 • прилагане при нови и съществуващи конструкции
 • не може да се изтласка или отмие от работната фуга под действие на хидростатичното налягане, за разлика от обикновения бентонит
 • на основа нетоксични продукти – глина и каучук

 

Водоспираща самонабъбваща лента HYDROBENT 15 mm/20 mm

 

Водоспираща самонабъбваща лента HYDROBENT

 

HYDROBENT е водоспираща лента на основата на бентонит и бутилов каучук, смесени в определено съотношени.
Предназначена е за предотвратяване на филтрация на вода или друг вид течности през технологични (работни) фуги в бетонови или стоманобетонови конструкции, чрез набъбване и херметизиране на фугите.

 

 

Лентата HYDROBENT е предназначена за:

 • предотвратяване на филтрация на течности през технологични фуги в конструктивен бетон
 • уплътняване на отвори в конструкции, например при преминаване на водопроводни и/или канализационни тръби
 • уплътняване на фуги между готови бетонови и стоманобетонови елементи – муфи на тръби, елементи на канали, водостоци
 • сегменти на тунели

За осигуряване на ефективна работа, лентата трябва да има плътен, непрекъснат контакт към окръжаващия бетон по цялата си околна повърхност. Водоспиращата лента HYDROBENT не е предназначена за използване в отворени фуги, например в бетонови настилки. HYDROBENT се изработва от нетоксични материали, което я прави подходяща за прилагане в съоръжения за съхранение и транспорт както на отпадни, така и на питейни води.

HYDROBENT осигурява:

 • активна защита, като се увеличава с над 200 % от първоначалния си обем
 • висока деформативност и възможност за компенсиране на деформации в конструкциите
 • постепенно набъбване и предпазване на конструкцията от възникване на опасни напрежения
 • дълготрайност – запазва първоначалната си форма след многократно набъбване и свиване
 • добра химична устойчивост
 • лесен монтаж
 • широк температурен интервал – температура на основата от -15 °С до +50 °С
 • икономически по-ефективна от традиционните PVC водоспиращи ленти
 • може да се полага върху влажна основа
 • прилагане при нови и съществуващи конструкции
 • не може да се изтласка или отмие от работната фуга под действие на хидростатичното налягане, за разлика от обикновения бентонит
 • на основа нетоксични продукти – глина и каучук

 

Двукомпонентна хидроизолация BS HYDROSTOP DUO

Двукомпонентна хидроизолация BS HYDROSTOP DUO

• полагане върху хоризонтални и вертикални повърхности
• стар и пресен бетон по стени и плочи, стенни мазилки и подови замазки, зидария, под топлоизолационни плоскости;
• хидроизолационна защита на основи на сгради,
единични и ивични фундаменти, фундаментни
плочи;
• бетонови повърхности в хидротехнически съоръжения – басейни, канали, резервоари, пречиствателни станции, тунели и др.
• хидроизолиране на санитарни и мокри помещения, тераси, балкони, стени на мазета отвън.

 

Двукомпонентна хидроизолация AQUAFIN – TC 07

Двукомпонентна хидроизолация AQUAFIN – TC 07

 

Основни приложения:
За хидроизолация на водни съоръжения, външни стени в мазета, плувни басейни, фонтани, резервоари,
преливници, мокри помещения, под с плочки

 

 

 

Суха хидроизолация AQUAFIN – IC

 

Суха хидроизолация AQUAFIN – IC

 

Области на приложение
• Външна и вътрешна хидроизолация в мазета, асансьорни шахти, основи, подпорни стени.
• Хидроизолиране на резервоари за питейна и битова вода, технологични басейни, пречиствателни станции за отпадни води, гаражи, тунели и др.
• Хидроизолация под замазки.

 

 

Суха хидроизолация чрез кристализация

за резервоари за питайни води, септични ями, подпорни стени, тунели, асансьорни шахти, язовири, пилоти, фундаменти, масови бетони

 

Двукомпонентна хидроизолация ХИ02

Хидро изолация

За хидроизолация на басейни или други съоръжения, служещи за съхранение на вода или течности, специално за непокрити тераси и открити площи, също така и за влажни вътрешни помещения, бани, покрити тераси и др.

В миналото хидроизолации се прилагали при плавателните съдове за защита на корпусите им и това са били – най-често катран и смола.

Днес , синтетични полимери от гума, силикон, каучук и други, като например О-пръстени, са широко използвани за уплътняване и изолиране на подвижни и неподвижни детайли.  Подобни материали се използват и за хидроизолацията на басейни – тук при нас можете да намерите подходящите за вашия обект и технология на строежа, качествени материали и условия на доставка.

Процесът, при който повърхности и предмети биват уплътнени и изолирани, с цел осигуряване на тяхната водоустойчивост, се нарича хидроизолация. На повърхностите могат да бъдат придадени водоустойчиви качества, благодарение на многото налични продукти за хидроизолация на различни обекти.