Добавки за бетон

Добавки за бетон – тук ще разг­ле­да­ме по-под­роб­но плас­ти­фи­ци­ра­щи­те (во­до­ре­ду­ци­ра­щи) добавки за бетон и разт­во­ри, ко­и­то  имат най-ши­ро­ко при­ло­же­ние.

За ог­ром­на­та част от стро­и­те­ли­те ня­ма ни­що по-прос­то от бе­то­на – раз­мес­ваш, т.е. хо­мо­ге­ни­зи­раш, ци­мент, пясък, чакъл, во­да и… го­то­во. Бе­тонът от­ле­жа­ва във влаж­на сре­да се­дем дни, а след два­де­сет и ос­мия ден се при­е­ма, че е наб­рал про­е­кт­на­та якост и конструк­ци­я­та мо­же да по­е­ма на­то­вар­ва­не­то, за ко­е­то е ораз­ме­ре­на.

 

Добавки за бетон:

Импрегнатори

ПРИЛОЖЕНИЕSEALCRETE 01SEALCRETE 03CRISTALIN LCRISTALIN  K

Външни ПЛОЩИ

XVVX

Вътрешни площи

VVVV

Водоустойчивост

VVVV

Маслоустойчивост

VV00

Устойчив на горива

0V00

Устойчив на слаби химикали

0VVX

Устойчив на соли за размразяване (луга)

0VVX

Паропропускливост

X0VV

Температура на полагане < 5 градуса

0000

Температура на полагане > 35 градуса

0000

Епоксиден

XVXX

Органичен

00XX

Водоразтворим

00VV

Водоразредим

0VVV

Приложение върху пресен бетон

VVVV

Приложение върху стар бетон

VVVV

Хидрофобизатор

00VX

Приложение върху каменни облицовки

00VX

V – устойчив и се препоръчва;  О – неустойчив и не се препоръчва; X – възможно приложение .     

Импрегнатор Sealcrete 01

Sealcrete 01 е предназначен за: за заздравяване, импрегниране и предпазване на пресни и стари бетонови и циментови повърхности
открити и закрити площи, например паркинги, гаражи, индустриални подове и др.

прозрачен акрилатен импрегнатор

акрилатен импрегнатор

 

С използването на SEALCRETE 01 се постига:

 • отлична водоустойчивост и влагозадържаща способност на бетона;
 • повишена маслоустойчивост;
 • устойчивост на слаби химикали;
 • удароустойчивост;
 • отлична устойчивост на атмосферни влияния;
 • намаляване на отделянето на прах от повърхността на бетона, улесняване на почистването (включително чрез миене);
 • подобрена износоустойчивост на бетоновите настилки;
 • много добра адхезия към бетон и продукти на циментова основа.

 

 

Импрегнатор Sealcrete 03

Sealcrete 03 е предназначен за: заздравяване, запечатване и предпазване на стари бетонови и циментови повърхности
импрегниране на подове, които трябва да се предпазят от силно химично въздействие, като химикали за преработване или препарати за почистване
подове на лаборатории и промишлени халета в кожарската и други преработващи индустрии

импрегнатор с висока химическа устойчивост

Епоксиден водоразредим импрегнатор с висока химическа устойчивост за бетонови повърхности

 

SEALCRETE 03 е предназначен за:

 • импрегниране на пресни и стари бетонови повърхности, които трябва да се предпазят от силно химично въздействие, като химикали за преработване или препарати за почистване; масла и горива.

SEALCRETE 03 е подходящ за външна и вътрешна употреба за:

 • животновъдни ферми;
 • производствени предприятия;
 • промишлени и търговски складове;
 • хангари;
 • наземни и подземни паркинги;
 • гаражи;
 • пътни настилки;
 • бензиностанции, подлези, метростанции и др.

 

Импрегнатор Cristalin L

Еднокомпонентен прозрачен крисрализиращ импрегнатор на основа смес от силикати и хидрофобизиращи смоли. CRISTALIN L прониква дълбоко в бетона, кристализира в клетъчната му структура, като повишава твърдостта на повърхността, водоустойчивостта, устойчивостта на химикали и соли.

Прозрачен кристализиращ импрегнатор за бетонови повърхности

кристализиращ импрегнатор за бетон

 

CRISTALIN L е предназначен за:

 • повишаване на повърхностната твърдост на  бетона;
 • заздравяване, импрегниране и предпазване на пресни и стари бетонови и циментови повърхности.

CRISTALIN L е подходящ за външна и вътрешна употреба за:

 • производствени предприятия;
 • промишлени и търговски складове;
 • хангари;
 • наземни и подземни паркинги;
 • гаражи;
 • пътни настилки;
 • бензиностанции, подлези, метростанции  и др.

Импрегнатор Cristalin K

CRISTALIN K е еднокомпонентен прозрачен импрегнатор на основа смес от литиев и калиев силикати и хидрофобизиращи смоли. CRISTALIN K прониква дълбоко в бетона, кристализира в клетъчната му структура, като повишава твърдостта на повърхността, водоустойчивостта, устойчивостта на химикали и соли.

Прозрачен кристализиращ импрегнатор за бетонови повърхности

импрегнатор за бетонови повърхности

CRISTALIN K е предназначен за:

 • повишаване на повърхностната твърдост на бетона;
 • заздравяване, импрегниране и предпазване на пресни и стари бетонови и циментови повърхности.

CRISTALIN K е подходящ за външна и вътрешна употреба за:

 • производствени предприятия;
 • промишлени и търговски складове;
 • хангари;
 • наземни и подземни паркинги;
 • гаражи;
 • пътни настилки;
 • бензиностанции, подлези, метростанции и др.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

С използването на CRISTALIN K се постига:

 • отлична водоустойчивост на бетона;
 • устойчивост на слаби химикали;
 • удароустойчивост;
 • отлична устойчивост на атмосферни влияния;
 • намаляване на отделянето на прах от повърхността на бетона, улесняване на  почистването (включително чрез миене);
 • подобрена износоустойчивост на бетоновите настилки;
 • много добра устойчивост на соли, включително размразяващи.

 

Фибри за бетон

Полипропиленови фибри за бетон 12 мм/18мµ

Пукнатините са един от определящите фактори за дълготрайността на конструкциите. Те водят до намаляване на физико-механичните показатели на бетона и са предпоставка за проникване на агресивни агенти във вътрешността на конструкциите.

Полипропиленови фибри Stavon се добавят към цимент базирани смеси (бетонови смеси и замазки, мазилки, лепила) с цел подобряване на свойствата им. Те представляват вторична армировка и осигуряват допълнителен контрол с цел намаляване на опасността от възникване на пукнатини вследствие на пластично съсъхване на бетона.

Полипропиленови фибри

Полипропиленови фибри за бетон

 

Полипропиленови фибри за бетон 12 мм/18мµ се прилагат при :

 • подове на производствени предприятия
 • складови площи
 • хладилници
 • наземни и подземни паркинги
 • хангари
 • гаражи
 • пътни настилки
 • бензиностанции и др.

 

Стоманени фибри за бетон

Стоманените фибри се използват за дисперсно армиране на шлайфани бетонови настилки. Те са икономически ефективна алтернатива на традиционната армировка.

Стоманени фибри за бетон

 

Стоманени фибри за армиране на бетон DE 60/0,75 N,  DE 60/1,2 MK

 • индустриални подове;
 • тунелно строителство;
 • елементи от бетон;
 • приложения в жилищни сгради и др.

 

Хидроизолация чрез кристализация

Суха хидроизолация чрез кристализация

BETOCRETE-CP-360-WP, кристализираща хидроизолираща добавка с хидрофобен ефект по иновативна 2 в 1 технология. BETOCRETE-CP-360-WP действа първоначално химически като понижава усвояването на вода от матрицата. В следващата стъпка, поради специален активен катализатор в системата, се образуват капилярни нано кристали, които устойчиво и постоянно правят бетонa или замазката непромокаеми за водата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BETOCRETE-CP-360-WP може да се използва във всички видове бетони, разтвори и замазки, където се изисква постоянно активна хидроизолация в следните области:

Кристализираща хидроизолираща добавка за бетон

хидроизолираща добавка за бетон

 • охлаждащи кули в електроцентрали;
 • резервоари за питейна вода;
 • септични ями;
 • водосъдържатели, басейни, вторични контейнери;
 • тунели, бетонови тръби;
 • асансьорни шахти;
 • фугиращи разтвори и разтвори за зидария;
 • паркинги/гаражи;
 • прегради/стени;
 • основи;
 • сандвич елементи;
 • готови бетонови елементи.
 • за резервоари за питайни води,
 • септични ями,
 • подпорни стени,
 • тунели,
 • асансьорни шахти,
 • язовири,
 • пилоти,
 • фундаменти,
 • масови бетони

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

BETOCRETE-CP-360-WP става постоянен компонент на циментовата матрица и не може да се отстрани механично. Паропропускливостта на строителния материал се запазва. Миграцията на хлориди в строителния материал е значително намален и позволява минимизиране на поддръжката и разходите за обновяване за дълъг период от време.