Сухи строителни смеси

Без строителни смеси не може да се построи нито една сграда, нито един строителен обект. Ние предлагаме на клиентите си,материали за качествено, екологично, икономично строителство на заводски цени и изгоден транспорт до обекта.

Стойността на строителни смеси, които се влагат в какъв да е строителен обект, се движат в границите между 50 – 80 % от общата стойност на обекта.
Затова е важно да се подберат и употребят правилно строителните смеси.
Отделните строителни смеси имат и различна стойност, в зависимост от предназначението, приложението, качеството и цената им.

 

Въз основа на точните изисквания, е възможно последващо развитие на проекта. По време на фазата на проектиране да се взимат решения относно необходимите строителни смеси. Да се дефинират  и стандартите за качество на строителната структура с цел определяне на съпътстващите етапи от процеса.

Препоръчваме провеждана на различни тестове за определяне на теренните и климатични  условия на територията на обекта.По време на строителството е необходимо съгласуване с различни закони за защита на околната среда.
Разглеждането на този етап ще помогне в правилното планиране на дизайн и избор на строителни материали.

Следва да се гарантира, че строителната дейност причинява минимално шумово натоварване, не води до замърсяване на близките водни източници и не представлява неудобство за хората, живеещи наблизо.

Тенденцията е да намалява новото строителство и да се обръща все по-голямо внимание на качеството. Качествено проектиране, с всички необходими детайли, качествено изпълнение с качествени материали. Санирането ще придобива все по-важно значение. Ако законодателството се подобри и се почувства ангажиментът на държавата към реновирането на наличния сграден фонд, това ще доведе до пренасочване на свободната работна ръка в строителството и защо не, до разкриване на нови работни места. Ще бъде избегнато и това „спасяване поединично“ по фасадите, което наблюдаваме от доста години.