Когато говорим за замазки, означава, че ще нанасяме строителен разтвор на пода в помещението, а мазилки, когато измазваме стените на помещението.

Замазки – това са подови покрития, които имат огромно приложение в строителството. Основното им предназначение е изравняване на различни видове подове, направата на необходимите наклони и посоки спрямо отводнителните системи и улесняване на полагането на финалното подово покритие.

Предлагаме следните видове строителни замазки:

*Саморазливна подова замазка ПН01

Саморазливна подова замазка

Саморазливна смес за прецизно изравняване на бетонови и други подове. Идеална основа за крайни покрития: паркет, ламинат, теракота, мокет, балатум и други. Материалът постига идеална хоризонтална повърхнина, но не е подходящ за повърхности под наклон.

отлична разливаемост

лесно се нанася

бързосвързваща

отлична абразионна устойчивост

лесна направа на сместа

екологично чист продукт

отлично заглаждане

*Изравнителна подова циментова замазка ПН02 

Саморазливна подова замазка

Саморазливна подова замазка

Замазка за изравняване на подове. Идеална основа за финални покрития, крайна настилка за мазета и тавански помещения.

лесна направа на сместа

лесно се нанася

отлично заглаждане

екологично чист продукт

Тези замазки се използват както в сгради с жилищно предназначение, като жилищни блокове, кооперации, къщи, басейни и други подобни, така и в такива с промишлено и търговско предназначение – складови помещения, търговски площи, паркинги и гаражи, заводски халета, административни сгради и т.н.

Видовете замазки са в зависимост от състава на материалите, с които се прави и начина на полагане.
Основен и най-разпространен вид подова замазка е цименто-пясъчната. Тя се поставя върху носещата основа, разделителен или изолационен слой при вътрешна и външна употреба. Поради степента на топлоотдаване намира голямо приложение при поставянето на електрическо или друг вид подово отопление. Циментно-пясъчната замазка, както и останалите видове подови замазки служат като основа за поставянето на финалното подово покритие, било то теракот, гранитогрес, балатум, естествен и ламиниран паркет, мокет или друг вид покритие.
Друг много разпространен вид подови замазки са саморазливните. Употребяват се основно в случаи, когато има високи и специфични изисквания към замазката. Такива са санитарно-хигиенични, висока антистатична защита, химическа устойчивост и други. Ето защо най-често се използват в строителството на производствени помещения, спортни зали, административни сгради и други.
Безспорно целта при поставянето на изравнителната замазка е създаване на равни и хомогенни основи преди полагане на подови покрития от всякакъв вид. Независимо от вида и много важно е да се спази правилното съотношение на съставящите я материали като цимент, пясък, вода и други. При недобро и неправилно съотношение в бъдеще може да се появи напукване на замазката, което да доведе до неблагоприятни последствия и за финално покритие или да се намалят топло и шумоизолиращите и свойства. При поставяне трябва да е налице непрекъсваемост на процеса за се постигне хомогенна основа.