При полагането на топлоизолационни материали да се съблюдават стриктно точната методология и технологичното време между отделните операции. За постигане на ефективна и дълготрайна топлоизолационна система да не се заменят и спестяват елементи.

Топлоизолирането предпазва обекта от външните промени в температурата и  поддържа постоянна приятна температура във вътрешността му. За да се нарече един материал топлоизолационен, той трябва да има нисък коефициент на топлопроводимост, който се обозначава с гръцката буква λ (ламбда). Ламбда на топлоизолационни материали трябва да бъде по-ниска от 1 W/mK и колкото е по-ниска, толкова по-добър топлинен изолатор е материала.
Топлоизолирането на нова сграда изисква сериозни инвестиции от труд и средства, като очакванията са за безпроблемна експлоатация десетки години напред.
Можете да изберете най-подходящата от тях според конкретните условия и следните фактори:
Каква е основата?
В зависимост от строителното решение едно съоражение може да бъде съчетание от бетон, тухли, циментово-варови мазилки, дървени или гипсокартонени елементи и др. Различните материали на основата са предизвикателство към лепилно-шпакловъчните смеси за полагане на топлоизолационни платна. Стандартните лепила на циментова основа не са подходящи за основи от дърво, плоскости от дървесни частици или цимент. При използването на лепило, несъобразено с основата, здравината на топлоизолационната система ще бъде неподходящо и с времето е възможно частично или цялостното й разрушаване.

Каква е паропропускливостта?
Паропропускливостта на топлоизолационната система зависи от подбора на компонентите на топлоизолационни материали и правилната технология на полагане. При неспазване на тези изисквания , е възможна появата на влага, мухъл и плесен.

Какви са климатичните условия?
Наличието на топлоизолация не е гаранция за нейната ефективност. От съществено значение е топлоизолационната система да бъде съобразена с конкретните климатични условия. Факторите, на които трябва да обърнете внимание, са температура, височина на сградата и сила на вятъра. Ако топлоизолацията не е съобразена с тези фактори, нейната ефективност и здравина ще бъдат засегнати.
Какво ще е крайното покритие?
Крайното покритие има не само декоративна, но и защитна функция. То трябва да е съобразено с конкретната топлоизолационна система и условията на експлоатация.
Неправилният избор на крайно покритие засяга не само естетическия вид на фасадата, но и може да намали здравината и ефикасността на цялата топлоизолационна система.