Хидроизолации

Хидроизолации, водоспиращи самонабъбващи ленти, кристализация – това са материали осигуряващи процес, при който повърхности и предмети биват уплътнени,изолирани, с цел осигуряване на тяхната водоустойчивост и непромокаемост. На повърхностите могат да бъдат придадени водоустойчиви качества, благодарение на многото налични продукти за хидроизолация на пазара. Някои от тях се използват само в строителната индустрия, докато други са създадени за употреба в домашни условия.

 

Водоспираща самонабъбваща лента HYDROBENT

Водоспираща самонабъбваща лента HYDROBENT

 

HYDROBENT е водоспираща лента на основата на бентонит и бутилов каучук, смесени в определено съотношени.
Предназначена е за предотвратяване на филтрация на вода или друг вид течности през технологични (работни) фуги в бетонови или стоманобетонови конструкции, чрез набъбване и херметизиране на фугите.

 

 

Ватерстоп лента водоспираща самонабъбваща лента

 •  правоъгълно напречно сечение,
 • деформируема е и следва плътно контура на конструкцията, върху която е положена.

Лентата е предназначена за предотвратяване на филтрация на течности през технологични (работни) фуги в бетона и е с размери 15 мм/20 мм – кашон с 30 м лента

ОПИСАНИЕ

HYDROBENT е набъбваща водоспираща лента на основа бентонит и бутилов каучук, смесени в определено съотношение. Лентата е с правоъгълно напречно сечение. Тя е деформируема и следва плътно контура на конструкцията, върху която е положена. HYDROBENT е предназначен за предотвратяване на филтрация на вода през технологични* (работни) фуги, които са неизбежна част от бетоновите или стоманобетоновите конструкции. При контакт с вода алкалният минерал монтморилонит (основен компонент на бентонита) я абсорбира и увеличава обема си, което води до набъбване на лентата и херметизиране на фугите. При изсъхване лентата отдава абсорбираната влага в бетона и възстановява първоначалния си обем. Процесът е обратим и може да се реализира практически неограничен брой пъти в рамките на експлоатационния период на конструкцията.

 

HYDROBENT е предназначен за предотвратяване на филтрация на вода през технологични фуги в конструктивен бетон или стоманобетон при наличие на постоянно и прекъсващо/периодично хидростатично налягане, от едната или от двете страни. HYDROBENT се прилага:

– в хоризонтални или вертикални фуги в бетонови и стоманобетонови съоръжения (фиг. 1) като:

 • пречиствателни станции, резервоари и съоръжения за питейна вода;
 • пречиствателни станции и съоръжения за канализационни води, в т.ч. септични, отпадни;
 • фундаменти, надосновни стени и подове, асансьорни шахти в сгради и съоръжения;
 • хидротехнически съоръжения;
 • развлекателни басейни, фамилни басейни, басейни за спортни цели, басейни за медицински нужди, балнеологични басейни, аквапаркове (басейни с вълни, комплекс от басейни с пързалки и множество водни атракции), специализирани басейни и др.;
 • атракционни съоръжения като водни фонтани;

– уплътняване на инсталационни отвори в конструкции, например при преминаване на водопроводни и/или канализационни тръби (фиг. 2);

– уплътняване на фуги при монтаж на готови продукти от бетон и стоманобетон (фиг. 3) като:

 • муфи на тръби от обикновен бетон, стоманобетон и бетон, армиран с влакна;
 • фуги между елементи за ревизионни шахти;
 • фуги в стени на канали;
 • фуги между отделни сегменти в минното и тунелното строителство;
 • фуги между сегментите на сглобяеми водостоци и канализационни колектори;
 • фуги в съоръжения за пречистване и съхранение на питейна вода;

– уплътняване на шпунтови стени от стоманени профили (стоманени Н-образни колони) (фиг. 4).

 *технологична фуга се получава при полагане на пресен върху втвърден бетон

Обичайна практика при изпълнение на бетонови работи е бетонирането да се прекъсва за известно време на определен етап, така че при неговото подновяване се полага пластична бетонна смес върху втвърден бетон, т.е. се получава т.нар. технологична фуга.

Технологичните фуги са неизбежни при строителството на сгради и съоръжения. Най-често тяхното място е избрано предварително, например при връзката между хоризонтални и вертикални конструктивни елементи, но е възможно да се получат и нежелани фуги – при забавяне на темпа на бетониране или бързо втвърдяване на бетона при повишени температури.

Технологичните фуги са слабо място в конструкциите, затова по възможност местата им се избират в зони, където усилията в експлоатационно състояние имат относително неголеми стойности.

Този проблем стои с по-голяма острота при бетонови и/или стоманобетонови конструкции, работещи в условията на воден напор.

HYDROBENT се полага по хоризонтални и вертикални фуги, при които няма относително движение от двете страни на фугата. Свойствата на HYDROBENT се базират на способността на бентонитовите глини да увеличават обема си при навлажняване, дължащо се на наличие на хидрофилни групи в молекулярната структура на монтморилонита – основния минерал на бентонита (фиг. 5). Влизайки в контакт с вода или водни разтвори на други вещества, лентата набъбва постепенно, увеличавайки първоначалния си обем над 450%, като набъбването е по-значително в алкална среда. По този начин лентата, която е относително мека и еластична, уплътнява и най-малките шупли и неравности в бетона от двете страни на фугата, като се превръща в надеждна механична преграда срещу проникването на вода, дори при високо хидростатично налягане.

С използването на HYDROBENT се постига:

 1. активна защита срещу филтрация на вода, като лентата увеличава обема си над 450% спрямо първоначалния (фиг. 6);
 2. уплътняване и на най-малките неравности;
 3. възможност за компенсиране на деформации в конструкциите благодарение на високата деформативност;
 4. предпазване на конструкцията от внезапно възникване на опасни напрежения благодарение на постепенното набъбване (фиг. 6);
 5. дълготрайност – запазва първоначалната си форма след многократно набъбване и свиване;
 6. добра химична устойчивост;лесен монтаж;
 7. работа в широк температурен диапазон: температура на основата от -15° С до +50° С;
 8. икономическа ефективност в сравнение с традиционните РУС водоспиращи ленти (профили);
 9. възможност за полагане върху влажна основа;
 10. прилагане при нови и съществуващи конструкции;
 11. надежност – не може да се изтласка или отмие от работната фуга под действие на хидростатичното налягане за разлика от обикновения бентонит;
 12. екологичност – на основа нетоксични продукти, а именно глина и каучук.

Технически данни

показателдекларирана стойностметод на изпитванерезултат
цвятравномерен, черенвизуалносъответства
размери, mmлента с правоъгълно сечение

25 mm х 19 mm

20 mmх 15 mm

20 mm х 10 mm

ISO 464824,31 x 20,77
плътност, g/cm31,5 ± 0,01ISO 27811,47
относително удължение при скъсване, %45ISO 3749,5
набъбване, %минимум 450% във водаASTM D 545475
устойчивост в алкална средаCRDC572устойчив
огъваемост при ниски температурине се напуква при огъване на 180° при 0° CEN 12814-1*, Annex Aне се образуват пукнатини

Указания за употреба

Употребата на HYDROBENT е максимално опростена, бърза и сигурна, без връзки и заварки (запояване), както при традиционните PVC водоспиращи ленти (профили). За осигуряване на ефективна работа на HYDROBENT е необходимо да се спазват определени технологични правила, свързани с подготовката на основата, фиксирането на лентата в проектното й положение, осигуряване на минимално бетоново покритие, снаждане и др.

Обикновено монтажът на лентата се осъществява паралелно с кофражните работи на строителния обект, след като е излят бетона от едната страна на фугата и са приключили грижите за него, свързани с поддържането му във влажно състояние в началните срокове на втвърдяване.

Местата, където ще се полага HYDROBENT, трябва да бъдат сухи, гладки, предварително почистени от прах, петна от масла и други замърсявания (фиг. 7). Неравности по-големи от 5 mm се отстраняват по механичен начин. Налични празнини и каверни се запълват с подходящ несъсъхващ състав. HYDROBENT не трябва да се прилага наличие на постоянно течаща вода, застояла вода, както и при наличие на лед.

HYDROBENT се полага по средата на бетоновото сечение. След подготвяне на основата HYDROBENT се закрепва със стоманени гвоздеи, поставени през около 30 ст (фиг. 8) или с подходящо лепило. По този начин проектното положение на HYDROBENT се запазва по време на полагане на бетонната смес.

За осигуряване на ефективна работа лентата трябва да има плътен, непрекъснат контакт към бетона по цялата си повърхност.

Снаждането на лентата по дължина се осъществява чрез челно допиране или разминаване на около 5 ст, като се внимава да се фиксира надеждно срещу разместване (фиг. 9).

При набъбването HYDROBENT оказва значително налягане върху бетона. Поради това лентата се поставя във вътрешността на бетоновото сечение, като е необходимо да се осигури минимум 8 ст бетоново покритие от двете й страни (фиг. 10). В противен случай съществува опасност от образуване на пукнатини и/или частично разрушаване на бетона. Препоръчително е проектният клас на бетона по якост на натиск да не е по-нисък от С 16/20

Преминаващите през конструкциите водопроводни и/или канализационни тръби са критична зона по отношение на появата на течове, тъй като се нарушава целостта на конструцията и хидроизолацията (ако има такава) (фиг. 11). В този случай около тръбата се оформя пръстен от HYDROBENT, който се залепва за тръбата или се притяга плътно, като краищата му се фиксират един за друг с армировъчна тел.

С цел предотвратяване на изместване и повреда на HYDROBENT, особено при вертикален монтаж (фиг. 11), при последващо наливане на бетона е препоръчително при инсталирането на лентата да се използва защитна метална мрежа, с която се осигурява стабилно й закрепване към основата и се гарантира запазването на проектното й положение (фиг. 12).

HYDROBENT трябва да се предпазва от навлажняване преди полагането на бетона, в противен случай се намалява нейното активно действие

Ако в случай на навлажняване, лентата видимо набъбне преди наливането на бетона, то тя трябва да се замени с нова.

 

Термопластична експандираща лента за хидроизолация на конструктивни фуги AQUAFIN-CJ6

Термопластична експандираща лента за хидроизолация на конструктивни фуги AQUAFIN-CJ6

набъбваща водоспираща лента

ОПИСАНИЕ
 • нетоксична лента с раздуване от над 850% след 8 ден;
 • подходяща за приложение при прясна и морска вода;
 • изключително стабилна от отношение на размерите дори при високи температури;
 • оребряването на лентата прави по-добра връзка с бетона;
 • издържа на експанзивно налягане от 1,06 N/мм².
 ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

AQUAFIN-CJ6 се използва за хидроизолация на конструктивни фуги в бетона в съответствие с Наредби за строителство A, Част 2, сериен номер 2.53, където има постоянно или периодично излагане на подпочвени води, оттичащи се води и/или повърхностни води. AQUAFIN-CJ6 е подходящ за крайречни зони. Конструктивните фуги могат да бъдат запечатани водонепроницаемо до дълбочина 8 m (по Немски стандарт). AQUAFIN-CJ6 е подходящ за приложение по клас А, от нива на експозиция 1 и 2 в съответствие с указанията за хидроизолация на Немската стоманобетонна комисия (* 1).

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
 • лесно приложение;
 • бързо и силно разширяване;
 • функция за самоинжектиране в пукнатини и кухини;
 • изключително стабилна по отношение на размерите дори при високи температури;
 • многократен процес на набъбване, често обратим;
 • подходящ за приложения за прясна вода и морска вода.

Двукомпонентна хидроизолация BS HYDROSTOP DUO

BS HYDROSTOP DUO е двукомпонентна мазана хидроизолация на основа цимент, минерални пълнители и акрилни полимери. Сухият компонент (цимент и пълнители) е сив прахообразен материал с подбран зърнометричен състав. Течният компонент е високоеластична модифицирана полимерна дисперсия.

Двукомпонентна хидроизолация

Двукомпонентна хидроизолация

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 • хидроизолиране върху стари и нови бетонови повърхности и циментови замазки, както и върху зидария;
 • хидроизолиране на пресен бетон веднага след декофриране;
 • полагане върху шуплести и гладки повърхности;
 • хидроизолиране на бетонови повърхности в основи и надосновни стени;
 • хидроизолиране на водни съоръжения: басейни, водоеми, резервоари, пречиствателни станции, тунели и др.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

 • образува гъвкаво водонепропускливо покритие;
 • е устойчив на водно налягане от 7 атмосфери;
 • позволява на основата да “диша”, запазвайки водонепропускливостта си;
 • притежава способността да покрива и премоства пукнатините;
 • не съдържа разтворители.

 

Двукомпонентна хидроизолация AQUAFIN –2K/M

Основни приложения:

За хидроизолация на водни съоръжения, пречиствателни станции, външни сутеренни стени, подпорни стени, плувни басейни, фонтани, аквариуми и резервоари за зоопаркове, преливници, мокри помещения, под плочки, експонирани и отделени покриви и уплътняване на дилатационни и конструктивни фуги с армиращи ленти.

 

Двукомпонентна хидроизолация AQUAFIN – TC 07

Двукомпонентна хидроизолация

Обща хидроизолация:

 • външна хидроизолация на стари и нови сгради срещу почвена влага, влажност, вода под налягане;
 • хоризонтална хидроизолация под зидария;
 • вътрешна хидроизолация срещу външна влажност;
 • за хидроизолация на подземни паркинги, сглобяеми гаражи, контейнери, сервизни резервоари за вода, контейнери за течен тор, канализация, зони с висока влажност, тераси, балкони и плувни басейни;
 • за фиксиране на ASO-Joint-Tape-2000, ASO-Joint-Tape-2000-S и ASO-Joint-Sleeve

Хидроизолация под плочки:

 • безопасна и икономична хидроизолация под плочки в мокри помещения, където се изисква водонепропускливост срещу продължителна и постоянна вода, т.е. в бани, кухни, душ кабини, балкони и тераси;
 • за хидроизолация в басейните.

 

 

Суха хидроизолация AQUAFIN – IC

ОПИСАНИЕ

Суха хидроизолация чрез кристализация в бетона за външна и вътрешна хидроизолация на мазета, асансьорни шахти, фундаменти, стени, на басейни за питейна вода, бетонови гаражи, тунели и под замазки др.

Суха хидроизолация AQUAFIN – IC

Суха хидроизолация AQUAFIN – IC

Области на приложение

 • Външна и вътрешна хидроизолация в мазета,
 • асансьорни шахти,
 • основи,
 • подпорни стени.
 • Хидроизолиране на резервоари за питейна и битова вода,
 • технологични басейни,
 • пречиствателни станции за отпадни води,
 • гаражи, тунели и др.
 •  Хидроизолация под замазки.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

 • прониква през капилярите в бетона;
 • постоянно активна;
 • може да се нанася върху влажни основи;
 • не съдържа хлориди;
 • устойчива на високо хидростатично налягане;
 • бариера срещу карбонизация;
 • уплътнява появилите се по-късно статични пукнатини до 0,4 мм;
 • на разположение са протоколи от изпитване на германския DVGW – работни листове W 347 и W270.

 

Суха хидроизолация чрез кристализация

BETOCRETE-CP-360-WP, кристализираща хидроизолираща добавка с хидрофобен ефект по иновативна 2 в 1 технология. BETOCRETE-CP-360-WP действа първоначално химически като понижава усвояването на вода от матрицата. В следващата стъпка, поради специален активен катализатор в системата, се образуват капилярни нано кристали, които устойчиво и постоянно правят бетонa или замазката непромокаеми за водата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BETOCRETE-CP-360-WP може да се използва във всички видове бетони, разтвори и замазки, където се изисква постоянно активна хидроизолация в следните области:

Кристализираща хидроизолираща добавка за бетон

хидроизолираща добавка за бетон

 • охлаждащи кули в електроцентрали;
 • резервоари за питейна вода;
 • септични ями;
 • водосъдържатели, басейни, вторични контейнери;
 • тунели, бетонови тръби;
 • асансьорни шахти;
 • фугиращи разтвори и разтвори за зидария;
 • паркинги/гаражи;
 • прегради/стени;
 • основи;
 • сандвич елементи;
 • готови бетонови елементи.
 • за резервоари за питайни води,
 • септични ями,
 • подпорни стени,
 • тунели,
 • асансьорни шахти,
 • язовири,
 • пилоти,
 • фундаменти,
 • масови бетони

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

BETOCRETE-CP-360-WP става постоянен компонент на циментовата матрица и не може да се отстрани механично. Паропропускливостта на строителния материал се запазва. Миграцията на хлориди в строителния материал е значително намален и позволява минимизиране на поддръжката и разходите за обновяване за дълъг период от време.

 

Двукомпонентна хидроизолация ХИ02

Хидро изолация

За хидроизолация на басейни или други съоръжения, служещи за съхранение на вода или течности, специално за непокрити тераси и открити площи, също така и за влажни вътрешни помещения, бани, покрити тераси и др.

В миналото хидроизолации се прилагали при плавателните съдове за защита на корпусите им и това са били – най-често катран и смола.

Днес , синтетични полимери от гума, силикон, каучук и други, като например О-пръстени, са широко използвани за уплътняване и изолиране на подвижни и неподвижни детайли.  Подобни материали се използват и за хидроизолацията на басейни – тук при нас можете да намерите подходящите за вашия обект и технология на строежа, качествени материали и условия на доставка.

Процесът, при който повърхности и предмети биват уплътнени и изолирани, с цел осигуряване на тяхната водоустойчивост, се нарича хидроизолация. На повърхностите могат да бъдат придадени водоустойчиви качества, благодарение на многото налични продукти за хидроизолация на различни обекти.